TPHCM: Tuyên dương 212 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Đồng chí Phan Văn Anh trao bàng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Phan Văn Anh trao bàng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Phan Văn Anh trao bàng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top