TPHCM: Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại TPHCM - Ảnh Đăng Hải
Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại TPHCM - Ảnh Đăng Hải
Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại TPHCM - Ảnh Đăng Hải
Lên top