TPHCM: Tiếp tục chi trả gộp lương hưu tháng 9, 10 một lần

Nhân viên bưu điện phối hợp ngành BHXH chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: BHXH cung cấp
Nhân viên bưu điện phối hợp ngành BHXH chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: BHXH cung cấp
Nhân viên bưu điện phối hợp ngành BHXH chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: BHXH cung cấp
Lên top