TPHCM: Thiếu hụt lao động sau Tết Mậu Tuất bình quân từ 3-5%

Riêng đối với những ngành sử dụng nhiều lao động như Dệt, may, chế biến, dịch vụ - phục vụ nhà hàng, khách sạn mức độ thiếu hụt trung bình 8-10% - Ảnh: L.T
Riêng đối với những ngành sử dụng nhiều lao động như Dệt, may, chế biến, dịch vụ - phục vụ nhà hàng, khách sạn mức độ thiếu hụt trung bình 8-10% - Ảnh: L.T
Riêng đối với những ngành sử dụng nhiều lao động như Dệt, may, chế biến, dịch vụ - phục vụ nhà hàng, khách sạn mức độ thiếu hụt trung bình 8-10% - Ảnh: L.T
Lên top