TPHCM: Tăng cường phòng dịch COVID-19 để bảo đảm an toàn cho người lao động

Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Lên top