Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng:

TPHCM sẽ chăm lo những gì tốt nhất cho CNLĐ