TPHCM: Ra quân thực hiện “Ngày an toàn lao động” lần thứ nhất

Đại diện LĐLĐ TPHCM, LĐLĐ Quận 8 trao đổi với công nhân Công ty Hải Sơn về an toàn lao động trong nhà xưởng. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM, LĐLĐ Quận 8 trao đổi với công nhân Công ty Hải Sơn về an toàn lao động trong nhà xưởng. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM, LĐLĐ Quận 8 trao đổi với công nhân Công ty Hải Sơn về an toàn lao động trong nhà xưởng. Ảnh Đức Long
Lên top