TPHCM: Người lao động vẫn chật vật với lương tối thiểu vùng

Dù ảnh hưởng dịch COVID-19, Công nhân Công ty Việt Hưng vẫn được bảo đảm việc làm, thu nhập. Ảnh: Nam Dương
Dù ảnh hưởng dịch COVID-19, Công nhân Công ty Việt Hưng vẫn được bảo đảm việc làm, thu nhập. Ảnh: Nam Dương
Dù ảnh hưởng dịch COVID-19, Công nhân Công ty Việt Hưng vẫn được bảo đảm việc làm, thu nhập. Ảnh: Nam Dương
Lên top