TPHCM: Mức thưởng Tết Tân sửu cao nhất trên 1 tỉ đồng/người

Mức thưởng Tết Tân sửu cao nhất hơn 1 tỉ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh. Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Dương
Mức thưởng Tết Tân sửu cao nhất hơn 1 tỉ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh. Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Dương
Mức thưởng Tết Tân sửu cao nhất hơn 1 tỉ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh. Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Dương
Lên top