TPHCM: Gần 800 công nhân ngừng việc đòi tăng lương cơ bản