TPHCM: Gần 70.000 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại TPHCM. Ảnh BHXH TPHCM cung cấp.
Tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại TPHCM. Ảnh BHXH TPHCM cung cấp.
Tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại TPHCM. Ảnh BHXH TPHCM cung cấp.
Lên top