TPHCM dừng hoạt động lần thứ 2 với công ty từng có hàng trăm ca COVID-19

Công nhân Công ty Nidec Sankyo Việt Nam chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Nidec Sankyo Việt Nam chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Nidec Sankyo Việt Nam chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đức Long
Lên top