TPHCM: Đối thoại để duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động

Tọa đàm đối thoại trong giai đoạn khủng hoảng và vai trò của tổ chức Công đoàn TPHCM. Anh: Anh Tú
Tọa đàm đối thoại trong giai đoạn khủng hoảng và vai trò của tổ chức Công đoàn TPHCM. Anh: Anh Tú
Tọa đàm đối thoại trong giai đoạn khủng hoảng và vai trò của tổ chức Công đoàn TPHCM. Anh: Anh Tú
Lên top