TPHCM: Doanh nghiệp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động

Công nhân Công ty Cổ phần Dệt may, Đầu tư Thương mại Thành Công ăn cơm trong bàn ăn có vách ngăn. Ảnh Chụp trưa 26.4. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty Cổ phần Dệt may, Đầu tư Thương mại Thành Công ăn cơm trong bàn ăn có vách ngăn. Ảnh Chụp trưa 26.4. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty Cổ phần Dệt may, Đầu tư Thương mại Thành Công ăn cơm trong bàn ăn có vách ngăn. Ảnh Chụp trưa 26.4. Ảnh Đức Long
Lên top