TPHCM: Đề nghị xử lý hình sự 72 doanh nghiệp trốn đóng 132 tỉ đồng BHXH

Làm thủ tục BHXH tại Cơ quan BHXH TP.Hồ Chí Minh. Ảnh Nam Dương
Làm thủ tục BHXH tại Cơ quan BHXH TP.Hồ Chí Minh. Ảnh Nam Dương
Làm thủ tục BHXH tại Cơ quan BHXH TP.Hồ Chí Minh. Ảnh Nam Dương
Lên top