TPHCM đẩy mạnh các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”

Đoàn viên tham gia mua gạo giá ưu đãi từ Cty Kim Sáng tại Ngày hội do công đoàn các KCX - CN TPHCM tổ chức
Đoàn viên tham gia mua gạo giá ưu đãi từ Cty Kim Sáng tại Ngày hội do công đoàn các KCX - CN TPHCM tổ chức
Đoàn viên tham gia mua gạo giá ưu đãi từ Cty Kim Sáng tại Ngày hội do công đoàn các KCX - CN TPHCM tổ chức
Lên top