TPHCM chi trả hơn 965 tỉ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp trong 4 tháng

Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở LĐTBXH TPHCM. Ảnh Nam Dương
Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở LĐTBXH TPHCM. Ảnh Nam Dương
Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở LĐTBXH TPHCM. Ảnh Nam Dương
Lên top