TPHCM: Chăm lo 585 đoàn viên công đoàn hơn 700 triệu đồng

4 đơn vị nhận Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc” năm học 2019 - 2020 của LĐLĐ TPHCM. Ảnh Đức Long
4 đơn vị nhận Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc” năm học 2019 - 2020 của LĐLĐ TPHCM. Ảnh Đức Long
4 đơn vị nhận Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc” năm học 2019 - 2020 của LĐLĐ TPHCM. Ảnh Đức Long
Lên top