TP.HCM: Bảo đảm an toàn cho người lao động cũng là bảo vệ doanh nghiệp

Toàn bộ người lao động của Công ty May mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào công ty làm việc. Ảnh: Đức Long
Toàn bộ người lao động của Công ty May mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào công ty làm việc. Ảnh: Đức Long
Toàn bộ người lao động của Công ty May mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào công ty làm việc. Ảnh: Đức Long
Lên top