TPHCM: 16.800 mẫu xét nghiệm COVID-19 của người lao động đều âm tính

Công nhân Công ty Việt Nam Paiho, KCN Tân Tạo, TPHCM được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ngày 7.5. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty Việt Nam Paiho, KCN Tân Tạo, TPHCM được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ngày 7.5. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty Việt Nam Paiho, KCN Tân Tạo, TPHCM được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ngày 7.5. Ảnh Đức Long
Lên top