TPHCM: 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện liên thông dữ liệu

Lên top