TP.Hải Dương: Tặng quà công nhân tỉnh xa không về ăn Tết do dịch COVID

TP.Hải Dương dành nhiều suất quà tặng công nhân nhà trọ tỉnh xa không về quê ăn Tết do dịch COVID-19. Ảnh DT
TP.Hải Dương dành nhiều suất quà tặng công nhân nhà trọ tỉnh xa không về quê ăn Tết do dịch COVID-19. Ảnh DT
TP.Hải Dương dành nhiều suất quà tặng công nhân nhà trọ tỉnh xa không về quê ăn Tết do dịch COVID-19. Ảnh DT
Lên top