TP.Đà Nẵng sau dịch COVID-19: 42.000 lao động ngừng tham gia BHXH

Hàng vạn lao động tại Đà Nẵng phải ngừng tham gia BHXH vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hồng
Hàng vạn lao động tại Đà Nẵng phải ngừng tham gia BHXH vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hồng
Hàng vạn lao động tại Đà Nẵng phải ngừng tham gia BHXH vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hồng
Lên top