TP Vinh: Công nhân lao động vui “Tết sum vầy” 2021

Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh vui "Tết sum vầy" 2021. Ảnh: Hoàng Cầm
Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh vui "Tết sum vầy" 2021. Ảnh: Hoàng Cầm
Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh vui "Tết sum vầy" 2021. Ảnh: Hoàng Cầm
Lên top