Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TP Hồ Chí Minh: Sôi nổi chung kết “Tự hào 40 năm – Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”