TP. Hà Nội: LĐLĐ quận Ba Đình khuyến khích nữ CNVCLĐ phấn đấu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Các nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017 được LĐLĐ quận Ba Đình khen thưởng. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Các nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017 được LĐLĐ quận Ba Đình khen thưởng. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Các nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017 được LĐLĐ quận Ba Đình khen thưởng. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top