Tổng thời gian đóng BHXH là 1 năm 6 tháng có được hưởng BHXH một lần?

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục BHXH. Ảnh: BHHN
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục BHXH. Ảnh: BHHN
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục BHXH. Ảnh: BHHN
Lên top