Tổng Liên đoàn tặng Bức trướng cho Công ty du lịch Công đoàn Việt Nam

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Phan Văn Anh trao tặng Bức trướng cho lãnh đạo Công ty.
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Phan Văn Anh trao tặng Bức trướng cho lãnh đạo Công ty.
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Phan Văn Anh trao tặng Bức trướng cho lãnh đạo Công ty.
Lên top