Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp Đoàn Liên hiệp Trung ương Công đoàn Lào