Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp đoàn học giả Mỹ

Đại diện học giả Mỹ trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Đ.P
Đại diện học giả Mỹ trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Đ.P
Đại diện học giả Mỹ trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Đ.P
Lên top