Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ huyện Đan Phượng

Các cá nhân, tập thể nhận danh hiệu thi đua năm 2020. Ảnh: CĐHN
Các cá nhân, tập thể nhận danh hiệu thi đua năm 2020. Ảnh: CĐHN
Các cá nhân, tập thể nhận danh hiệu thi đua năm 2020. Ảnh: CĐHN
Lên top