Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tài chính

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan. Ảnh: TLĐ
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan. Ảnh: TLĐ
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan. Ảnh: TLĐ
Lên top