Tổng LĐLĐVN yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Các hoạt động do Công đoàn tổ chức đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Kiều Vũ
Các hoạt động do Công đoàn tổ chức đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Kiều Vũ
Các hoạt động do Công đoàn tổ chức đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top