Tổng LĐLĐVN: Xác định phát triển đoàn viên theo phương thức mới là xu hướng chủ đạo

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu tại hội thảo ngày 11.9.Ảnh: HH
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu tại hội thảo ngày 11.9.Ảnh: HH
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu tại hội thảo ngày 11.9.Ảnh: HH
Lên top