Tổng LĐLĐVN và UB ATGT QG ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2024

Các đồng chí Bùi Văn Cường và Nguyễn Văn Thể ký chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đồng chí Bùi Văn Cường và Nguyễn Văn Thể ký chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đồng chí Bùi Văn Cường và Nguyễn Văn Thể ký chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top