Tổng LĐLĐVN và Trung Ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Phối hợp hành động chung một mục tiêu