Tổng LĐLĐVN và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): Tập huấn chức năng đại diện cho NLĐ lĩnh vực dịch vụ giải trí