Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng NNPTNTVN: Phối hợp thu, chuyển trả kinh phí CĐ khu vực sản xuất kinh doanh

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng Agribank tại lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Agribank chiều 28.5. Ảnh: hải nguyễn
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng Agribank tại lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Agribank chiều 28.5. Ảnh: hải nguyễn
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng Agribank tại lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Agribank chiều 28.5. Ảnh: hải nguyễn
Lên top