Tổng LĐLĐVN và Đài Truyền hình VN ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021