Tổng LĐLĐVN và Chính phủ: Đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Mục tiêu của chương trình giữa Tổng LĐLĐVN và Chính phủ còn là xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: H.A
Mục tiêu của chương trình giữa Tổng LĐLĐVN và Chính phủ còn là xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: H.A
Mục tiêu của chương trình giữa Tổng LĐLĐVN và Chính phủ còn là xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ: H.A
Lên top