Tổng LĐLĐVN và BHXH VN: Phối hợp để khởi kiện nợ đọng bảo hiểm xã hội