Tổng LĐLĐVN ứng dụng công nghệ hiện đại quản lí đoàn viên

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại lễ bàn giao phần mềm quản lí đoàn viên.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại lễ bàn giao phần mềm quản lí đoàn viên.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại lễ bàn giao phần mềm quản lí đoàn viên.
Lên top