Tổng LĐLĐVN trao tiền hỗ trợ cho người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do bão

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do bão số 9. Ảnh: Thanh Chung
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do bão số 9. Ảnh: Thanh Chung
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do bão số 9. Ảnh: Thanh Chung
Lên top