Tổng LĐLĐVN trao quyết định cho hai quyền trưởng ban

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng hai đồng chí quyền trưởng ban Quan hệ lao động và Tuyên giáo. Ảnh: Ngọc Tú
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng hai đồng chí quyền trưởng ban Quan hệ lao động và Tuyên giáo. Ảnh: Ngọc Tú
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng hai đồng chí quyền trưởng ban Quan hệ lao động và Tuyên giáo. Ảnh: Ngọc Tú
Lên top