Tổng LĐLĐVN trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (phải) trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN cho đồng chí Nguyễn Minh Dũng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (phải) trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN cho đồng chí Nguyễn Minh Dũng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (phải) trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN cho đồng chí Nguyễn Minh Dũng.
Lên top