Tổng LĐLĐVN trao Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Xây dựng tổ chức CĐ cho 7 đồng chí lãnh đạo Đài THVN