Tổng LĐLĐVN trao 300 triệu đồng hỗ trợ An Giang chống COVID-19

Thay mặt Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - trao biển tượng trưng hỗ trợ 300 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Thay mặt Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - trao biển tượng trưng hỗ trợ 300 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Thay mặt Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - trao biển tượng trưng hỗ trợ 300 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Lên top