Tổng LĐLĐVN tổ chức thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐTT chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn đánh giá về đề án của thí sinh.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐTT chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn đánh giá về đề án của thí sinh.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐTT chức danh Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn đánh giá về đề án của thí sinh.
Lên top