Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo về 3 dự thảo Nghị định

Tại hội thảo về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu, các đại biểu đề cập đến tính chất của nghề may. Ảnh: T.E.A
Tại hội thảo về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu, các đại biểu đề cập đến tính chất của nghề may. Ảnh: T.E.A
Tại hội thảo về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu, các đại biểu đề cập đến tính chất của nghề may. Ảnh: T.E.A
Lên top