Tổng LĐLĐVN tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân, công đoàn năm 2017-2018