Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐVN tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân, công đoàn năm 2017-2018